Prudens

verhuisd

Hij doet me lachen, Prudens Van Duyse. En dat had ik niet verwacht, van een dichter uit de negentiende eeuw.

Hoe meer, hoe min

Ik las zeer veel voordezen,
Als ik tien boeken had: ik las dan als een klerk.
Maar mijne boeken te schikken, geeft me nu zooveel werk,
Dat ik den tijd niet heb om te lezen.

(Uit Rijminvallen, nr. 71)