Patroon

Ghirlandaio, H. Hieronymus, Chiesa Ognissanti, Firenze
Ghirlandaio, H. Hieronymus, Chiesa Ognissanti, Firenze

Vissers, kappers en naaisters voor haute-couture hebben hun patroonheiligen, vertalers ook. Op schilderijen krijgt Hieronymus vaak een mooie studeerkamer mee, dat is een prettige bonus. In Zeno X Gallery toont AMVK nog steeds haar rijdende studeerkamers/carrels, op de afbeelding hierboven lijkt het studeervertrek op een alkoof, met een gordijn afgesloten. Concentratie, meer heeft een mens niet nodig.

En opeens sta ik in gedachten op piazza Ognissanti. Zo weids, zo mondain, zo Frans, zo Engels. Institut français, English bookshop, een standbeeld van Carlo Goldoni, een snoepwinkel, een heel mooie jas in een herinnerde, verdwenen etalage. Hoe zou het er zijn?

Bar du matin

Bar du Matin, Radio 1, zondag 28 september, tussen 8 uur en half negen.

Rubens' brieven
In het boek ‘Pieter Paul Rubens. Brieven’ verdiept kunsthistorica en auteur Leen Huet zich in de bloeiende correspondentie van de schilder, diplomaat en zakenman.
Rubens schrijft in zijn brieven vrijuit over de grote en kleine dingen des levens. Over de  dood van zijn eerste vrouw Isabella Brant en over zijn tweede vrouw Hélène Fourment. Over zijn liefde voor de oudheid en zijn kunstverzameling. Over zijn werk als diplomaat en spion. Stof voor een boeiend gesprek. Pieter Paul Rubens. Brieven, Leen Huet, De Bezige Bij, 2014

http://www.radio1.be/programmas/bar-du-matin/rubens-brieven

Madame Vigée

Mme Vigée-Lebrun, Duchesse de Polignac, Château de Versailles
Mme Vigée-Lebrun, Duchesse de Polignac, Château de Versailles

“Falling in love again” waren de woorden die door mijn hoofd flitsten bij het betreden van de zaal portretten in de Rubenstentoonstelling. Een ontroerende tekening van Watteau veroorzaakte dit gevoel en dit refrein, maar ik vind er geen afbeelding van, en iets dat zo delicaat is kan men het beste met eigen ogen gaan bekijken. Watteaus landgenote Mme Vigée-Lebrun liet zich inspireren door Rubens’ Chapeau de paille en leverde dit meesterwerk af. De bloemen op de hoed alleen al! En intussen worden de zomerse chapeaux de paille overal opgeborgen voor een jaar.

Unie

Macleod-clansman in 1845
Macleod-clansman in 1845

Ik oversliep me, de anderen waren al klaar met ontbijten.
“Is er al nieuws van Schotland?”
“Ja,” zei mijn vader. Hij pauzeerde. Ik voelde mijn spanning stijgen. “Vijfenvijftig percent tegen onafhankelijkheid, vijfenveertig percent voor.”
Het deed me ondanks alles goed. Hier hoeven niet om de haverklap nieuwe landen te ontstaan, we zijn toch geen continent van dictaturen? En een verstandshuwelijk dat al driehonderd jaar duurt, is, zo blijkt nu, moeilijk te ontwrichten. Misschien wel moeilijker dan een huwelijk.

Modellenwerk

modellenwerk
Een boeiende tentoonstelling over maquettes in het voormalige Antwerpse Volkskundemuseum. Ontroerend om die ruimte weer eens te betreden, voor het eerst sinds 2007, en prettig om al die miniatuur-ruimtes daar te bestuderen. Boerentoren, Blauwe Toren… Misschien vond ik de maquette die Matthieu Van Bree in 1822 maakte wel het charmantste, omdat ze me herinnerde aan speelgoed dat ik vroeger voor mezelf in elkaar knutselde.
modellenwerk2

Vlaamse reuzen

VlaamseReuzen_cover-288x443

De onvolprezen Pom over zijn loopbaan als striptekenaar:
“Vroeger had ik wat meer energie dan nu. En ik heb ’t volgehouden! Daarom ben ik nu mislukt!”
Daar kun je als kunstenaar in een klein land eens rustig over nadenken.
De geduldige interviewer vervolgt: “Pom lijkt mij nogal vrijheidslievend te zijn.” En Pom antwoordt: “O ja! Zeker! Nondedjol! Luister. Ik heb al de nadelen van een zelfstandige, alle miserie. Maar ik wil er ook een beetje het enige voordeel van hebben. En dat is dat ik aan iedereen mijn voeten kan vegen.”
Heerlijk. Maar het beste moet nog komen.
Interviewer Jan Smet: “Welk publiek wilt gij bereiken?”
Pom: “Onnozelaars die ’t kopen.”
Een boek dat je zo hartelijk doet lachen, mag blijven.

Detective aan het werk

Field

Geïnspireerd door AMVK’s omgang met teksten van Marguerite Porete, bestelde ik deze recente historische studie, over het proces dat leidde tot de dood van Porete in Parijs. Jaren geleden schreef ik over Porete in Mijn België. Nu is het prettig om vast te stellen hoeveel uitstekend onderzoek er sindsdien is gevoerd. Sean L. Field levert een uitmuntende reconstructie af van het proces, de hoofdpersonen, de sfeer in Parijs in 1310 – het jaar waarin ook de Tempeliers op de brandstapel belandden. Hij gaat te werk als een detective die een cold case heropent. Ik houd van de onbevangenheid van Amerikaanse historici, hun sympathieke can do attitude. He can and does: een spannend en integer wetenschappelijk boek afleveren over een ingewikkelde zaak in een tijd die ons vreemd is geworden.

Sean L. Field, The Beguine, The Angel and The Inquisitor: The Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame Indiana, 2012.

Belcanto

Guido Belcanto op 31 augustus in Wortel
Guido Belcanto op 31 augustus in Wortel

De zilvergelokte bard Guido Belcanto trad op in zijn geboortedorp, naast zijn geboortehuis. “Wel”, dacht ik, “als Kempenaars tegenwoordig zulke hoogromantische en geestige teksten schrijven, in plaats van stug alles op te kroppen, dan staan we er verrassend goed voor.” Het werd de laatste mooie zomeravond, ook al droeg iedereen in het publiek regenjassen en sjaals.

En van Wortel reisden we even naar Rome.

http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=7XC4WgB4Bhs