Joost

hard001weer01ill01
Na een paar eeuwen is het wel duidelijk: vurige dichters overleven langer. En Justus de Harduwijn bezat een onnavolgbare soort argeloze vurigheid. Zo is het nu eenmaal: die heb je of die heb je niet. In 1613 publiceerde hij zijn jeugdzonde, het “Venus-gejanksel” waarvan slechts één exemplaar bewaard bleef. De wereldlijke liefde voor Roosemond. Hieruit sonnet VIII:
Waert dat de rechters my volcommen recht eens deden,
Ick hadd’ u ooghen schoon langh’ in t’ghedingh ghestelt ;
Om het claer onghelijck, overlast  en ghewelt,
Dat sy van dagh tot dagh my aen-doen sonder reden.
Want het is blijckelijck, dat sy my noynt in vreden
En hebben laeten zijn; maer eenpaerigh ghequelt
Met vier, waeter en windt: en in ste van vergheldt
Van mijnen trauwen dienst, met druck en anxst bestreden.
Ick sou noch boven dien, waert dat sulcx waere noot ,
Wel met Cupido self doen tuyghen , en de Doot,
Dat sy my hulpeloos wel meynden te  doen sterven.
Maer weet ghy wat ick vrees’? dat die twee ooghen schoon
Buyten al mijn ghelijck, mijn recht en mijn vertoon
Den Rechter mochten oock wel winnen en bederven!

Zo dus

BruegeloktoberZo ziet het bureau eruit van iemand die dagelijks schrijft, schrijft, schrijft aan een boek over Bruegel, die familie en vrienden verwaarloost en niet ten overvloede haar naasten bedankt voor hun geduld.

Big Draw in Leuven

bigdraw1

Dit jaar vind ik het heerlijk om door de stad te wandelen en overal op etalages tekeningen te zien, of zelfs de tekenaars, op krukjes of ladders, te zien werken. Leo Fabri tekende voor het uitstalraam van stripwinkel Het Besloten land een aantal vertrouwde figuren, allemaal gewapend met sleutels om dat geheimzinnige besloten land te openen. En de apotheek in de Tiensestraat bij het stadspark heeft nu voor elke kwaal wat in huis. 

bigdraw3

Monaco, 1956

monaco
Rainier & Grace & hondje

Ik kreeg twee fraaie oude fotoalbums ten geschenke. Een onbekende reiziger had er beelden van Europa in vastgelegd. Hij reisde in een Volkswagen, samen met zijn vrouw en moeder. Ze tuften via het meer van Annecy naar Venetië. De foto’s van de lagunestad zouden me kunnen doen huilen: er zijn amper toeristen op te zien.
Onderweg stopte ons gezelschap even aan de kade in Monaco. En daar, op 7 juli 1956, kregen ze de kans om glamour te vereeuwigen.

Tegen u

tegenu

Weldra begint het tekenfestival The Big Draw in Leuven, maar een romantische ziel was iedereen voor. Ik passeer dit mooie bericht al een paar dagen op mijn ochtendwandeling naar de krantenwinkel.