Handig

Van Hoogstraten, Doorzicht, Dyrham Park. Copyright National Trust
Van Hoogstraten, Doorzicht, Dyrham Park. Copyright National Trust

Mooi perspectief. En zo’n ronde borstel lijkt me verrassend handig.
Een schilderij van Samuel Van Hoogstraten, geboren in Dordrecht. Mijn Immerzeel vertelt: “hij schilderde ook landschappen, stille en woelende waters, dieren, bloemen en vruchten, en onderscheidde zich bijzonder in perspectiven of doorzigten en in stillevens. In 1651 vertrok hij naar Weenen, Rome en vervolgens naar Londen. In alle die steden vond hij bewonderaars, en zamelde hij eene ruime schatting in van eer en voordeel. […] Nu wedergekeerd en te Dordrecht gevestigd, leefde hij aldaar als een man van aanzien, werd gezocht en bemind, en bekleedde hij den eerepost van Provoost der Hollandsche Munt, waaraan het huishoudelijk beheer derzelve verbonden was.”

Liefhebbers van de National Trust: neem een kijkje op Treasure Hunt.